Mi az akupunktúra?

„Régi korok bölcs orvosai megelőzték a betegségek kialakulását, mint ahogy a jó kormányzó képes volt megtenni egy háború elhárításához szükséges lépéseket. Betegséget kezelni olyan, mint elnyomni egy forradalmat, miután az kitört. Ha valaki akkor kezd el kutat ásni, miután megszomjazott, vagy a háború kitörése után kezdi el kovácsolni a fegyvereit, felmerül a kérdés: nem lehet, hogy már túl késő?”

A Sárga Császár Belső Könyve (Huang Di Nei Jing)

Az akupunktúra az emberiség egyik legősibb gyógyító módszere. Legalább 2000 éves, távol keleti eredetű. Azok az alapelvek, amin alapul és az a tény, hogy ma is alkalmazzák, igazolja ennek a kezelési módszernek a hatékonyságát. Ezek az alapelvek a Világegyetemet is működtető természeti törvényekben gyökereznek. Az alapelvek ismerete és megfigyelése a keleti kultúra és egyben a klasszikus keleti gyógyászati szemlélet legfőbb alapja is. Azt, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket az alapelveket az ember gyógyításában, először egy olyan könyvben írták le – ie 200 körül vagy kicsit korábban, olyan korban, amit a kínai gondolkodás aranykorának tartanak – amit mind a mai napig a kínai orvoslás alapműveként tartanak számon (amelyben külön részt szentelnek az akupunktúrának és a moxibusztiónak). Ez a könyv a Nei Jing – a Sárga Császár belgyógyászati könyve – ami valójában magáról az életről szól. A könyv leírja, hogyan éljük az életünket a Viláegyetem természeti törvényeivel összhangban, részletesen elmagyarázza az emberi test normális működését, a kialakuló betegségeket és a betegségek okait. A Nei Jing az első könyv, ami leírja azt az elképzelést, amin az akupunktúra alapul. Ez pedig a “meridián elmélet”, amely azt írja le hogy az életenergia milyen módon járja át az egész testet. (ezt részletesen kifejtjük majd a következő kérdésekre adott válaszokban). Az akupunktúra és a moxakezelés csak hozzásegíti a természetet abban, hogy helyreállítsa az energiakeringés eredeti, kiegyensúlyozott állapotát, ami lehetővé teszi a test, a lélek és a szellem egészséges működését. A hatást úgy érjük el, hogy vékony tűket helyezünk a test meghatározott pontjaiba, esetleg gyógynövényt (artemisia vulgaris latiflora) égetünk ezen pontok fölött. Amikor az akupunktúráról beszélünk, akkor arról az összetett, klasszikus gyógyító módszerről beszélünk, aminek elsajátításához és alkalmazásához éveken át tartó tanulásból és tapasztalatszerzésből eredő bölcsesség szükséges. A klasszikus akupunktúrát alkalmazó gyakorló orvosnak a következő célokat kell szem előtt tartania: kezeljük A beteget egységes egészként Az orvosnak a testet, a lelket és a szellemet egységes egésznek kell tekintenie. A beteget a maga egyediségével, különlegességével és az őt körülvevő környezettel kialakított sajátos kapcsolatával együtt is a világegyetem részeként kell szemlélni. Keressük meg a betegséget kiváltó okot Fontos megjegyezni, hogy a beteg panasza nem azonos magával a betegséggel. A panasz csak egy figyelmeztető jele (tünete) a betegségnek. Az akupunktúrás orvos megpróbálja megtalálni a betegség okát. De ehhez az orvosnak értenie kell, hogy alakulhat ki a természetben energetikai egyensúlyzavar és ki kell tudnia derítenie, hol és miért borult fel a betegben az energiaáramlás harmóniája, ami betegség kialakulásához vezet. A betegség lehet testi, lelki vagy szellemi eredetű.

Állítsuk helyre a betegséget kiváltó okot

Amikor az akupunktúrás orvos megtalálja a betegség gyökerét és visszaállítja az energiakeringés természetes, eredeti egyensúlyát és harmóniáját, a betegség tünetei anélkül fognak eltűnni, hogy magukat a tüneteket kezelnénk. Megkönnyíti a gyógyulást, ha segítünk a betegnek megérteni a betegségének az okát és természetét. Annak az élethelyzetnek a természete, amiben a beteg benne van, előidézheti a betegséget, és a gyógyuláshoz ezen a helyzeten is változtatni kell.

Segítsük a beteget a gyógyulásában és abban is, hogy egészséges maradjon

A betegnek is van felelőssége a saját gyógyulásában. (ezt és a betegségek megelőzését a későbbi kérdések során részletezzük). Az akupunktúrás orvosnak arra kell törekednie, hogy a betegre ne csak úgy tekintsen, ahogy a vizsgálat pillanatában látja, hanem lássa az előtte álló ember páratlan különlegességét a maga tökéletes testi, lelki szellemi teljességében. A vizsgálat alatt a betegek személyisége és viselkedése nem feltétlen tükrözi a valódi természetüket, sőt, attól nagyon is különbözhet. A klasszikus akupunktúrát alkalmazó orvos feladata, hogy segítse a beteg megújulását, “újjászületését”, hogy visszavezesse a beteget a természetes teljesség állapotába. Megjegyezzük, hogy nem minden akupunktúrás irányzat tekint így a betegre. Sokszor inkább a tüneteket, mint az okot kezelik. Fontos megérteni a különbséget a tüneteket illetve az eredeti működést helyreállító, okokat kezelő irányzatok között.

Miért működik az akupunktúra? Mi történik, amikor egyensúlyba hozzuk a beteg energiáit?

A hagyományos orvoslás azt állítja, hogy az életerő vagy az életenergia működteti a fő szerveket és az egész szervezetet. Ez az életerő, vagy ahogy a kínaiak nevezik, Qi, energiacsatornákon vagy meridiánokon kering, meghatározott útvonalon összekötve egymással a különböző szerveket.

12 fő meridián van, minden egyes csatorna táplálja vagyis működteti a hozzá tartozó fő szervet – szív, vékonybél, húgyhólyag, vese, szívburok (keringés-szex), három melegítő, epehólyag, máj, tüdő, vastagbél, gyomor, lép. Minden egyes fő szerv tökéletesen egészségesen működik akkor, ha megfelelő mennyiségű és minőségű Qi szabadon kering a hozzá tartozó meridiánban. Lehetetlen megbetegedni, testi, lelki és szellemi szinten egyaránt, ha a 12 meridiánban áramló energia kiegyensúlyozottan és harmonikusan kering. A megjelenő fájdalom, a különböző tünetek vagy panaszok testi, lelki vagy szellemi szintű egyensúlyzavar kialakulására utalnak.

Az akupunktúrás kezeléssel elkezdjük helyreállítani a betegben kialakult energetikai egyensúlyzavart, bármelyik szintről induljon is ki. A célunk az, hogy helyreállítsuk az energia természetes áramlását úgy, hogy az összhangban legyen az energia keringésének természetes ritmusával, a nappalok és éjszakák, az évszakok váltakozásával.

A harmónia helyreállítását nem csak a betegen “belül” testi, lelki és szellemi szinten kell elvégezni, a beteget össze kell hangolni a környezetével is.

Amikor az energia keringésének a kiegyenlítése megtörténik, testi, lelki és szellemi szinten is elkezdődik a gyógyulás.

Ez az akupunktúra működésének rövid magyarázata. Az egészség visszaállításához egyensúlyba kell hoznunk az energia keringését.

Hogy tudja az akupunktúrás orvos kialakítani ezt az egyensúlyt tűvel és moxával?

Az akupunktúrával a meridiánok meghatározott pontjain direkt hatást gyakorolhatunk az energia áramlására. Amikor finoman betesszük a tűket az akupunktúrás pontokba, különböző hatást válthatunk ki. A tű manipulációjától függően pl. kivezethetjük az energiát a csatornából, vagy segíthetjük annak mozgatását a meridiánban.

Az akupunktúrás kezelést követően az energia keringésében kialakuló változásokat többféleképpen is ellenőrizhetjük. A pulzus minőségének, az arc színének a változásán át a beteg érzelmi reakciói is átalakulnak. A betegek is érzik a változást, a közérzet javulásán túl a tünetek is fokozatosan eltűnnek, a fájdalom csökken, és ezek a változások a Qi keringésének a helyreállására utalnak.

Miért alakul ki az egyensúlyzavar?

Ezt a kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, miért betegszik meg valaki? Erre a bonyolult kérdésre később válaszolunk. Most annyit mondhatunk, hogy a legnagyobb élvezet a klasszikus akupunktúrában az, hogy tünettől, betegségtől függetlenül az energia keringésének a helyreállításával minden tünet elmúlhat és bármilyen betegség eltűnhet.

Helyreállhat-e a beteg egészsége, ha a kiváltó ok még mindig jelen van?

Igen és nem. Maga a kezelés sok esetben elegendő a gyógyuláshoz. Amikor a szervek visszanyerik eredeti működésüket, a beteg sokkal jobban érzi magát. Ebben a kiegyensúlyozottabb állapotban a betegek jobban tudják kezelni azt a helyzetet, ami kiváltotta a betegséget és képesek felülkeredni a betegségen. Mert amikor egészségesebbek vagyunk, tisztábban látjuk magunkat és a körülményeinket és jobb és bölcsebb döntéseket tudunk hozni életünkkel kapcsolatban. Néhányan munkahelyet váltanak. Mások kimutatják szomorúságukat, amit korábban elnyomtak magukban. Van, aki képes lesz párkapcsolati problémájának a rendezésére. Ők azok, akik olyan dolgokra képesek, aminek a megoldásához nem volt elég erejük a kezelés előtt.

Vannak olyan helyzetek is, amikor nekünk kell mondani valamit a betegeknek a gyógyulásukhoz szükséges változtatnivalókról – gondolunk itt pl. a diétára, a mozgásra, vagy valamilyen életmódváltásra – még mielőtt a kezelést elkezdenénk. A klasszikus akupunktúrát alkalmazó orvos fontos feladata, hogy megadja a betegeknek azt az iránymutatást, ami visszavezetheti őket a Tao-hoz (a teljesség kínai útja), ami az egészséges élet alapja.

HOGYAN ÁLLAPÍTHATÓ MEG EGY EMBER ENERGETIKAI EGYENSÚLYZAVARA?
YIN – YANG ÉS AZ ÖT ELEM

A kínaiak kifejlesztettek egy olyan rendszert, amellyel láthatóvá válik számukra az ember energetikai állapota. Ez a rendszer a Yin-Yangon és az Öt elemen alapul – olyan alapelveken, amelyeken az egész kínai kultúra nyugszik. Ezek a princípiumok közvetlen megfigyelésből erednek. Az ősi kínaiak nagyon is tisztában voltak a Természettel és közelről megfigyelték. Azt tapasztalták, hogy a dolgok állandóan változnak, és hogy mi ezen a Földön ugyancsak hatása alatt vagyunk a változás bizonyos ciklusainak. Ezek közül a legnyilvánvalóbb a nappal és éjszaka, valamint az évszakok ciklusa az év egészében.

YIN – YANG

A kínaiak látták, hogy a teremtés energiája mindig két szélsőség között mozog – mint nappal és éjszaka, nyár és tél, élet és halál. Hasonlatos ez ahhoz, ahogy az energia az elem két pólusa, a pozitív és negatív között mozog. Egyik pólus sem létezhet a másik nélkül. A Chi energiájának ezeket a polaritásait a kínaiak yin-nek és yang-nak nevezik. Arra jutottak, hogy mindenben ezeknek a működése látható.

Hogy megízlelhessük ezeknek a terminusoknak a jelentését anélkül, hogy túlságosan belemennénk a részletekbe, a yang-ot a legyszerűbb formában a Nap, a meleg, a tágulás, a nap, hő és a férfias képviseli, míg a yin-t az éjszaka, a hideg, a nyugalom és a nőies. Ha kicsit távolabb nézünk, láthatjuk a yin és yang összjátékát egy kicsivel mélyebb szinten. Például amikor a Nap süt, a yangot a hegy napos oldala jelenti, a yint-t pedig az árnyékos oldala. Ez egy túlnyomórészt yang helyzet – fényes nappal, fény, nap, de a yin is képviselteti magát – az árnyékokban, a felhőkben. Ugyanez elmondható az éjszaka kapcsán, amit korábban yin-nek hívtunk. A csillagok fényei lehetnek a yangok a yinben. Maga a telihold, ami bevilágítja a földet, így egy fényesebb, világosabb és egy sötétebb oldalt teremt a hegyen. Itt egyszerre fejeződik ki a yin és yang egy túlnyomórészt yin helyzetben.

Fontos, hogy megértsük a yin és yang közötti egyensúlyt és harmóniát. Mindkettő szükséges. Egyik sem jobb a másiknál. Mindkettő jelen van, folyamatosan áramlanak és mozognak, és kiegyenlítik egymást. Látjuk a napot, ahogy az éjszakába folyik, a napsütést, ahogy az árnyékba, és így tovább. A yin és yang ezen változása és keveredése mindenhol és mindenben ott van. A kínaiak látták ennek az egyensúlynak a fontosságát, nem csupán a természetben, de az emberen belül is. Keresték e két energetikai minőségnek, mind a napsütésnek, mind az árnyéknak a harmonikus keveredését és áramlását az egyénben. Képes egy személy aktív, energetikus, sugárzó, barátságos, társas lenni? Vajon tud-e passzív, befogadó, pihenő, befelé forduló, megújuló lenni?

A kínaiak azt tapasztalták, hogy akár a yin, akár a yang túl dominánssá válik, akkor az egyén megbetegszik. Az az ember, aki folyamatosan dolgozik, és sosem pihen, végül összeesik. Aki egyre inkább levertté válik, befelé fordul és elveszíti a képességét arra, hogy kifelé tekintsen, pszichikailag beteg lesz.

AZ ÖT ELEM

Ezután a kínaiak egy lépéssel távolabb néztek. Megfigyelték az öt évszak ciklusát – tavasz, nyár, nyárutó, ősz és tél. Látták, hogy az évszakok hogyan fejezik ki a yinből a yangba történő mozgás különböző fokozatait. Példának okáért tavasszal és ősszel az energiák növekednek és aktívak, ez túlnyomórészt yang. Ősszel és télen, amikor az energia visszahúzodik, passzívvá és belsővé válik, főként yin lesz. A kínaiak megfigyelték, hogy az energia minőségének és funkciójának öt mélyreható változása van az év során – ezért az öt évszak.

Könnyedén láthatjuk, hogy a tavasz a születés és növekedés évszaka. A magok életre kelnek, a növények felfelé törnek, nőnek. Egyfajta újjászületés és izgalom van a levegőben.

Nyáron a Nap felmelegíti a földet és mintegy dédelgeti a növényeket, beteljesedésre és érésre biztatva őket.

Nyárutó idején a nyári nap intenzitását lágy, üdvözlő szellő kíséri. Ez a betakarítás ideje, amikor learatjuk, amit vetettünk, összhangban a természet törvényeivel.

Az ősszel jön el az az évszak, amikor a levelek elkezdenek lehullani a földre, ahonnan jöttek. A levelekkel és gyümölcsökkel megrakott fák készen állnak arra, hogy elhagyják minden pompájukat és lecsupaszodjanak, miközben felkészülnek a következő évre.

tél a visszahúzódás évszaka. Az előző négy évszak aktivitása lelassul. Az évszakokon keresztül különböző szintű aktivitást tapasztalhatunk; de télen a pihenés időszaka van.

Az évszakoknak ebben a ciklusában a kínaiak a teremtés nagy alapelvének a megnyilvánulását látták. Látták az energia, a teremtés nagy áramlását, ahogy mozog a yinből a yangba, majd vissza a yinbe. Nyugvásból aktivitásba, majd vissza a nyugvásba, a halálból az életbe, és az életből a halálba. Mindez rendezett úton-módon történik, miközben keresztülhalad az évszakoknál látott öt lépcsőn. Minden egyes szintnek megvan a sajátságos minősége, amit észlelünk – ez a kreatív energia öt nagy lépése, az öt elem. A kínaiak az öt elemet Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz névvel illették.

Nem kell aggódni e nevek miatt. Ezek csupán a mindannyiunkban áramló, éltető Chi energiájának különböző tulajdonságait hivatottak jelölni. A törvények, amikről említettem, hogy működnek kint a természetben, ugyanazok a törvények, amik szabályozzák az energiát bennünk. Elsőre talán zavarbaejtő lehet, hogy a tapintható dolgokra használt neveket nem érzékelhető dolgokra használják. Ugyanakkor ezeket a szavakat mindig is használták a kínaiak, mivel, ahogy azt látni fogjuk, kifejezik az általunk is érzékelhető, odaillő minőségeket.

Így tavasszal a teremtő ciklus energiája egy olyan fázisban van, amit a kínaiak Fának hívnak. Megbecsülhetjük ennek a Fa energiának a sajátságát, ha figyelembe vesszük a tavaszt. Ez az energia mutatkozik meg a születésben és növekedésben, és a jövőbeni aratás reményében. Kint láthatjuk ezt a tavasz formájában, de az energiának ugyanezt az elemét figyelhetjük meg minden egyes emberben. Láthatjuk ezt egy személy születésében és felnövésében, a jövőről alkotott reményeiben, azon képességében, hogy gondolatokat és terveket alkosson és így tovább.

Nyáron az energia teremtő működése egy speciális módon fejeződik ki, amit a kínaiak Tűznek neveznek. A Tűz energia megmutatkozik a nyári nap melegében, de az emberen belül is: a Tűz az emberen belüli melegséggel foglalkozik – az örömmel, szeretettel és együttérzéssel.

A Föld elem minősége (Nyárutó) az anyai szereppel függ össze – földanya, az óvó, szeretetet adó. A Föld ugyanúgy gondoskodik rólunk, ahogy az anya a gyerekéről, étellel, szeretettel, valamint melegséggel az elme, a test és a lélek számára.

A Fém elem olyan, mint az ősz. Ahogy a fák elengedik a leveleiket éves munkájuk végeztével, az emberek is szükségét érzik legbelül, hogy elbocsássák, amit befejeztek és hagyják a munkákat a következő tavaszra, vagy a következő új kezdetre. A Fém belső elem, ami a mérgek, toxinok és olyan felesleges anyagok eltávolításáért felelős, amiktől meg kell válni. Ugyanez az elem magával a minőséggel is kapcsolatban áll. Ahogy a Föld elem az anya, a Fém elem az apa. miként a világ elveszíti zöldellő frissességét ősszel, úgy történik egy visszatérés a belső lélekhez, az éghez, az apához. Egy ember életében az ősz az élet alkonya, amikor gyakran fordul spirituális dolgokhoz és új úton indul el – egy belső úton, ami sokkal gazdagabb jelentéssel bír az egyén számára.

A Víz elem minőségét télen láthatjuk. Ez az elem felelős a folyadékok összegyűjtéséért és tárolásáért. Ahogy az eső lezúdul a hegy oldalain és folyókba, valamint vízgyűjtőkbe ömlik – hogy aztán ellásson minket vízzel a következő évben és a nyár intenzív melegének időszakában – úgy a Víz elem ellátja a testünket a szükséges folyadékokkal és váladékokkal.

Egyszóval az elemek ciklusa, amit láthatunk az évszakokban, láthatjuk saját magunkban is. Mindannyian növekedhetünk, felmelegíthetünk másokat és mások is megmelengethetnek minket, rendelkezhetünk másokkal és vezethetnek minket. És amikor eljön a pihenés időszaka, visszatekinthetünk, és áttekinthetjük áldásos tevékenységeinket, ahogy előre is nézhetünk a következő év kihívása felé. Az évszakok természetes előrehaladásából leszűrhetjük, hogy ha engedelmeskedünk a Természet törvényeinek, akkor minden évben ha szántunk és vetünk, fogunk aratni, ami a végső öröm és kapcsolat mint az anyánkkal, mind az apánkkal.

De nézzük mi történik, ha az évszakok vagy az elemek egyensúlyukat veszítik. Például ha a nyár folyamán nem volna meleg egyáltalán, sem napsütés, sem hő, akkor a gabona nem érne és a betakarítás is kudarcra volna ítélve. A föld hideg lenne, tehát nem tudna gyümölcsöt adni. A régi időkben ez éhínséget jelentett azoknak, akiknek az eledele függött a gabonától az elkövetkező hónapok során.

Most vegyük ezt a nélkülözést, mint analógiát a Tűz elemen belül: ha nincs hő, nincs tűz az emberi lényen belül, ha valaki szeretet, könyörület és megértés nélkül éli az életét, nincs melegség benne, akkor az az ember nem lesz képes learatni a termést. Ily módon, ahogy a kinti világban, a belső föld terméketlenné és hideggé válik és, ennek eredményeként, az élete olyan üres lesz, mint a fizikai magtárak egy gabona nélküli évben.

Az öt elem ciklusa egy olyan alapelv, aminek segítségével a kínaiak értékelni tudták az egyén energetikai állapotát. Kiolvashatták, hogy az öt elem egyensúlyban és harmóniában működik-e együtt, avagy az egyik elem a többivel szemben diszharmóniába került. Túl sok vagy túl kevés Tűz van-e jelen – és így tovább.

Bemutattam a yin és yang alapelveket és az öt elemet, valamint hogy a kínaiak hogy vizsgálták őket mindenben működés közben. A kínaiak nem láttak semmi különbséget az emberen kívüli és emberen belüli energia között. A Chít energiát úgy érzékelték, mint egy életerőt, ami végigmozog a teremtés egészén, továbbá a minden életen a Földön. Bármilyen változás a Chíben, ami megfigyelhető a környezetünkben ugyancsak megfigyelhető a testünkön belül is. Egy példa rá, hogy a legtöbb ember érzékeli a tavasz növekvő energiáját magában is. Összhangban vagyunk yinnel és yanggal és az öt elem energiaciklusával, ami az évszakokban ölt testet. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk látni a yin és yang ciklusait és az öt elemet az egyénen belül; és hogy mikor kerülnek egyensúlyvesztett állapotba.

HOGY NYILVÁNUL MEG AZ ÖT ELEM A FÉRFIBAN ÉS A NŐBEN?

Az öt elem mindegyike kifejeződik mindenben. Bizonyos aspektusaink különösen hasznosak abban, hogy direkt módon nyújtsanak információkat az elemek állapota felől. Ezek az érzelmeink, a hangunk, az arcszínünk, és a testszagunk. További információt nyerhetünk például abból, milyen ízű ételeket szeretünk, milyen színeket kedvelünk és utálunk, vagy hogy melyik napszakban érezzük jól magunkat. Minden elem közvetlen megfeleltetésben van nem csak a fizikai testünkkel, de, ami talán még fontosabban, a mentális és szellemi aspektusainkkal is.

Hogy illusztráljam ezeket a pontokat, emlékezzünk a meridiánokra vagy energetikai csatornákra, amikről korábban említést tettem. Az energia egy bizonyos meridiánon ellenőrzi az adott szerv és funkció működését; példának okáért két meridián a tizenkettőből a Fa energia uralma alatt van. A két Fa szerv a máj és az epehólyag. A Fa szabályozza a szemünk és látásunk működését is, valamint a körmök, ínak és ínszalagok állapotát. érzelmi szinten a Fa kontrollálja a haragot. A tavasz tulajdonságainak leírásakor beszéltem az új növekedésről és a jövőbe vetett bizalomról, reményről. A két Fa meridián hatással van arra, hogyan bánunk az életünknek ezen aspektusával – hogy biztosítsa a jövőbe vetett reményt és vállalkozókedvet.

Az, aki a nyugati világban nőtt fel, talán elsőre nehéznek találja hogy megértse az elemek sajátságait. Az ősi kínaiaknak volt egy gyönyörű módszerük arra, hogy elmagyarázzák, hogyan mutatkoznak meg lényünk minden szintjén. Összehasonlították egy elem ellenőrző funkcióját egy állam miniszterével. Úgy tartották, hogy minden egyes meridián egy speciális miniszter irányítása alá tartozik, akinek sajátos szerepe van a test egészében, szellem és lélek egészében.

Így a két Fa elemű meridián miniszterei a Tervezés (máj), valamint a Döntéshozatal és Ítélkezés (epehólyag) Hivatalnokai. Az egyén összes szintjén felelnek ezekért a funkcióékért. Ez elsőre talán kicsit fantasztikusnak hangzik, de a részletekbe menő vizsgálat láttatja az elgondolásban rejlő bölcsességet.

Most térjünk vissza újra a tavaszhoz, a tavasz minőségéhez és a Fa energiához. Ahogy azt korábban mondtam, a tavasz az új születés, a remény, a jövőbeni hónapokra szóló tervezés időszaka. Ekkor láthatjuk a Tervezés és Döntéshozatal Tisztviselőit munkálkodni. Életünk tavaszán kell hogy terveket szőjünk a jövőnkre, az utunkra, a munkánkra. Egy új idea, egy új rendszer születésekor muszáj tervet ácsolnunk és döntéseket hoznunk. A vakációnk például akkor kezdődik, amikor megszületnek az első gondolatok, döntések, hogy hova is menjünk és terveket szövünk.

Talán most már látható, hogy miért van értelme annak, hogy a Fa energia szabályozza a szemeket és a tekintetet. Szükségünk van a fizikai szemünkre, hogy lássuk, mi folyik és a ’belső szemünkre’, hogy előre lássuk a jövőt. Kell továbbá a mentális látásunk ahhoz, hogy bölcs és helyes döntéseket hozzunk, ahogy mozgunk előre a jövőbe.

Tehát ezek a Fa hivatalnokok törődnek a látással – fizikai, mentális és lelki szinteken egyaránt. Gyakran hallunk embereket, akik azt mondják: „Nem tudom, mit csináljak”, „Nem látok tisztán”, vagy hogy „Nem látom az utam, hogy döntéseket hozzak”.

Vagy vegyük fontolóra, mi történik, ha azt érezzük, hogy nincs jövő számunkra. Nem érzünk kilátástalanságot, nem záródunk be és húzódunk vissza, vakon a lehetőségekre?

Értjük most már, a látás hogyan foglalja magába a szó minden értelmét. Egy ilyen helyzetben nem hajlunk arra, hogy ingerlékenyek legyünk és könnyen bedühödjünk? Érthető, ugye, hogy miért lobbanunk haragra egy olyan világtól, ami nem nyújt számunkra jövőt, sem reményt? Ezzel összhangban, ugyancsak haragot érzünk, amikor rossz terveket és döntéseket hozunk, és ezzel nehéz helyzetbe sodorjuk magunkat. Magyarán remény és düh a Fa elem energiájának a természetes kifejeződései.

Ahogy korábban állítottam, a két Fa meridiánt a máj és az epehólyag meridiánnak hívjuk. Mindegyiket egy-egy fő szerv után neveztek el, amit táplálnak, és aminek a funkciójáért felelnek. Talán némiképp szerencsétlen, hogy a szerveket ilyen fizikai módon hívjuk, mivel mi itt Nyugaton hajlunk arra, hogy a gondolatainkat közvetlenül magához a szervhez kapcsoljuk. De ahogy azt korábban kifejtettem, a meridián sokkal többet jelent annál; vonatkozik az adott funkció valamennyi bonyolult aspektusára végig a teljes testen, szellemen és lelken.

Az összes elemet és a meridiánjaikat le tudnám írni ezen a módon, de remélem, ez az egy példa bepillantást tudott adni, hogy a kínaiak miként értelmezték az öt elemet és a kapcsolatukat mindennek az egységével. A férfi és a nő összhangban van ezzel az egységgel, amikor egészségesek. Amikor elidegenednek vagy eltávolítja őket egy elemi zavar, akkor betegség áldozatai lesznek.

A Fa meridiánok esetében, ha nem működnek megfelelően, ahogy a természet elrendelte, ha nincsenek egyensúlyban, akkor azok a jellegek, amiket leírtam, mint a Fa elem kifejeződései, egyensúlyukat veszítik, és képtelenek teljesíteni a funkcióikat. Ebben az esetben számíthatunk arra, hogy a máj vagy az epehólyag, vagy mindkettő tökéletlenül működik. A betegség talán nem fejlődik ki rendesen fizikailag, de nehézségek léphetnek fel a szemmel vagy a látással – a mentális látással csakúgy, mint a fizikaival. A körmök gyengeségről tanúskodhatnak – keménnyé, törékennyé, vastaggá, puhává vagy barázdássá válhatnak. Az ínszalagok megbetegedhetnek, fájdalmat, zsibbadást és zsugorodást okozva. Az adott személy ingerlékennyé válik. Talán zavarban van, mivel nem tud előre tervezni és döntéseket hozni, megrendül az a képessége, hogy új ötleteket ácsoljon, hogy reménykedjen a jövőben. Ezek mind annak a jelei, hogy a Fa elem nincs rendben.

Minden elem mindenen keresztül kifejezi magát, azáltal, hogy értjük az elemeket, direkt információkhoz jutunk az adott személyről. Azt is tudjuk, hogy ha egyensúlytalanság lép fel, egy sajátos szagot bocsát ki a test, és a torokhang, valamint az arcszín is bizonytalanságot árul el. Feljegyezhetjük, hogy a beteg miként evett bizonyos ételeket, hogyan túlozta el néha őket, vagy hogy miként utasított el olyanokat, amiket mindezidáig kedvelt. Láthatjuk, hogyan ugyanő kedvel-e egy adott évszakot, míg másokat utál; hogyan érzi jobban vagy rosszabbul magát a nap egyik részén, szemben a többivel. Ezek a dolgok segítenek nekünk abban, hogy felállítsuk a diagnózist és hogy később értékeljük a kezeléseink hatását. A klasszikus kínai akupunktúrának ez a sajátsága nagyon egyedi.

A nyugati medicinában a diagnózis egy kifinomult rendszere létezik, ami folyamatosan fejlődik, de nincs előírva a diagnózisban, hogyan kell kezelni a mélyebb problémákat. A klasszikus kínai akupunktúrában a diagnózis útbaigazítja a gyakorlót, hogy hogyan kezelje a mögöttes okokat – összhangban a természeti törvényekkel. Ha tehát a Fa energiában egyensúlytalanságot diagnosztizálunk, akkor a kezelés egyszerűen annyi, hogy visszaállítsuk az egyensúlyt – helyrehozzuk az összhangot a többi elemmel.

A páciens ekkor elkezdi jobban érezni magát és a tünetei eltűnnek. Nem csupán a máj és az epehólyag kezd jobban működni, de a szemek és a látás, valamint a körmök, ill. az inak is erősödnek. Az adott személy kevésbé ingerlékeny lesz és a dühét jobban kordában tudja tartani. Pozitívabban látja a jövőt, reménykedőbb lesz. A tervezés és a döntéshozatal is jobban megy neki. A túlzásba vitt kiabálás és a savanyú ételek után történő sóvárgás is megszűnik. A tavasz túlzott szeretete vagy gyűlölete is kiegyenlítődik. Az aggodalomnak és szorongásnak a jelei kezdenek eltűnni, ahogy a Fa energia egyensúlyba jön a többi elemmel.

Mivel azt kérdezte, hogyan lehet azonosítani az öt elemet egy férfiban és egy nőben, a Fa elemet példaként használtam arra, hogy megmutassam, hogyan működik mindkettőben, amikor egyensúlyban van, és amikor nem. Hasonlóképpen láthatjuk a másik négy elemet megmutatkozni egy személyben, egyensúlyi állapotban és annak ellenkezőjében.

Azt is megmutattam, hogy az akupuntúrát gyakorló hogyan látja egy személy energiáit, és nézi, vajon egyensúlyban és harmóniában van-e a két princípiummal – a yinnel és a sanggal, valamint az öt elemmel. Az adott személy elementális állapotának vizsgálata alakítja az akupuntúrás orvos diagnózisát és a kezelés módjának megválasztását.

No Content